Lingea Lexicon Anglický velký slovník

Studujte s největším ozvučeným překladovým slovníkem na českém trhu

Tento slovník je ve své nejnovější verzi 2002 asi nejrozsáhlejším všeobecným oboustranným slovníkem na trhu. Procvičování výslovnosti: Můžete si porovnat vlastní výslovnost se správnou originální výslovností, a to jak poslechem, tak vizuálně. Učení a zkoušení slovíček: Vybrané slovníky jsou doplněny o tematické okruhy slovíček, která můžete procvičovat nebo se z nich nechat vyzkoušet.
Obsahuje 200 000 hesel, 500 000 překladů, 70 000 ozvučených hesel.


Nákup krabicové verze
Cena: 2 151,00 Kč
Po zaplacení Vám přijde krabice s produktem poštou.
Balení obsahuje:  

1x CD-ROM 

Popis produktu:

Je ve své nejnovější verzi 2002 asi nejrozsáhlejším všeobecným oboustranným slovníkem na trhu. Slovník vznikal od samého počátku jako původní překladový slovník založený na anglických a amerických výkladových slovnících renomovaných vydavatelství jako Harper Collins, Oxford University Press, Cassell, Webster's atd. Při jeho vývoji bylo snahou pokrýt co nejširší oblast slovní zásoby v aktuální a přehledné podobě. Slovník nabízí v ucelené formě podrobně zpracovaná hesla s odlišenými a upřesněnými významy a obsahuje kromě běžných překladů také množství doplňujících informací, které uživatel ocení při práci s cizím jazykem. Mezi tyto doplňkové informace patří ustálená spojení, idiomatické obraty, příkladové věty pro demonstraci užití ekvivalentů, upřesňující poznámky v závorkách, synonyma a antonyma slov, valence jednotlivých sloves, stylové a oborové charakteristiky, přepis výslovnosti hesel doprovázený jejich ozvučením v CD kvalitě hlasem rodilého mluvčího atd.

Obsah velkého slovníku je navíc doplněn o přehled asi 4500 nejběžnějších anglických zkratek s jejich rozklady na jednotlivá slova. Kromě běžné slovní zásoby slovník obsahuje asi 260 tematických okruhů, které mohou sloužit k opakování či rozšiřování slovní zásoby pomocí funkce Učení-Zkoušení obsažené v programu Lexicon.

Každý elektronický slovník Lingea Lexicon se skládá ze dvou částí - z vlastního obsahu slovníku a programu Lexicon. Program Lexicon vám umožňuje pracovat s obsaženými slovníkovými daty. V jedné aplikaci Lexicon lze tedy pracovat současně s celou sadou slovníků firmy Lingea.

Hlavní rysy:
Vyhledávání hesel

Automatické rozpoznání jazyka: Při práci se nemusíte starat o směr překladu. Lexicon sám rozpozná, ze kterého jazyka zadané slovo pochází.

Hledání v libovolném tvaru: Slovo můžete zadat bez ohledu na jeho pád, číslo, rod nebo čas. Například k anglickému tvaru went, Lexicon správně vyhledá heslo go.

Hledání podle výslovnosti: Při použití anglických slovníků nemusíte znát ani správnou psanou podobu slova. Stačí slovo zapsat tak, jak je slyšíte.

Fulltextové hledání: Slova a slovní spojení lze vyhledat i v obsahu jiných hesel, mezi jejich překlady, příklady a idiomy.

Výukové prvky

Tabulka všech tvarů slova: V přehledné tabulce si můžete zobrazit všechny tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves.

Namluvená výslovnost: Většina hesel je namluvena rodilým mluvčím, a to v CD kvalitě.

Procvičování výslovnosti: Můžete si porovnat vlastní výslovnost se správnou originální výslovností, a to jak poslechem, tak vizuálně.

Učení a zkoušení slovíček: Vybrané slovníky jsou doplněny o tematické okruhy slovíček, která můžete procvičovat nebo se z nich nechat vyzkoušet.

Obsah slovníku

200 000 hesel
275 000 významů
500 000 překladů
70 000 příkladů a frází
260 tematických skupin
70 000 ozvučených hesel

Anglický výkladový slovník

120 000 hesel
170 000 významů

Slovníky Lingea Lexicon jsou dostupné na těchto platformách:

Windows, Mac OS, Linux

Pokud odpověď nenaleznete na stránce často kladené dotazy, vaše náměty, připomínky a problémy nám napište.