Diagnostický test a osobní plán

Diagnostický test a osobní plán

Diagnostický test je úvodním testem přípravného kurzu. Otestuje Vaše porozumění čtenému a mluvenému textu a aktivní znalost gramatiky a slovní zásoby. Na základě výsledků vám program doporučí cvičení vhodná k odstranění vašich nedostatků v angličtině a sestaví Váš osobní (na míru šitý) plán výuky. Tento plán Vám pomůže soustředit se přednostně na vaše slabiny, a tím optimalizovat výuku a zkrátit čas potřebný na přípravu.

Pokud odpověď nenaleznete na stránce často kladené dotazy, vaše náměty, připomínky a problémy nám napište.