Koncepce výuky

Koncepce výuky

Kurz jde za hranice jazyka

Výuka Vás vtáhne do kultury a prostředí zemí, jejichž jazyk se učíte – přes stravování, zvyky a chování obyvatel, se dostanete až k dějinám a kulturním památkám.

Desítky různých typů interaktivních cvičení

Máte k dispozici 38 různých typů cvičení a interaktivních aktivit: doplňování, výběry z více možností, řazení, diktáty, párování, třídění do skupin, interaktivní dialogy, atd.

Bohatý multimediální obsah

Kurzy obsahují tisíce fotek a obrázků a stovky zvukových záznamů nahraných rodilými mluvčími.

Aktivní procvičování nabytých znalostí

Slovíčka a fráze vyskytující se v textu jsou vždy procvičovány a opakovány v řadě cvičení a aktivit, které upevňují nově nabyté znalosti a procvičují jejich použití v různých situacích.

Opakovací testy

Vždy po několika kapitolách je zařazen speciální opakovací test, který odhalí Vaše slabiny a naznačí Vám, na co byste se měli ve výuce zaměřit.

Uchování všech výsledků studia

Přihlášenému uživateli se po celou dobu uchovávají kompletní výsledky jeho studia. Systém si pamatuje nejenom, kde bylo studium naposledy přerušeno, ale i vyplnění všech cvičení a testů, skóre kapitol a lekcí apod. Cvičení či kapitoly, které se vám v minulosti nepovedlo vyřešit správně, máte možnost zopakovat.

Pokud odpověď nenaleznete na stránce často kladené dotazy, vaše náměty, připomínky a problémy nám napište.