Základní pojmy

Základní pojmy

Pro náš model zavedeme několik základních pojmů.

Fakt

Budeme v dalším textu užívat pojem Fakt jako zobecnění pro slovíčko, frázi, letopočet, prostě jeden kus jednoduché informace, který se chceme naučit.

Retrievability (RET)

Retrievability je číslo, které udává schopnost žáka vybavit si daný Fakt. Budeme ho udávat v procentech. Řekneme-li, že Fakt má (v daném okamžiku) RET=70%, lze to interpretovat takto:

  • Je 70% pravděpodobnost, že si na Fakt vzpomenu.
  •   Ze 100 takových Faktů si jich vybavím 70.
  • Pokud budu zkoušení Faktů hodnotit na škále 0-4 body, dostanu asi 3 body. Tedy udělám jednu menší chybu nebo si nejsem odpovědí úplně jistý.
  • Průměrné bodové hodnocení ze zkoušení více takových faktů bude 3 body.

Stability (STAB)

Retrievability se časem snižuje. Tím jen v jazyce nově zavedených pojmů říkáme, že zapomínáme. Stabilita je nějaký parametr, který udává, jak rychle Retrievability mizí. Vhodným opakováním Faktu lze Stabilitu zvýšit. To je cílem učení.

Optimal Forgetting Index (OFI)

Jak si Fakt zapamatuji? Připomenu si ho dříve, než ho zapomenu. S použitím zavedeného pojmu RET lze říci: Připomenu si Fakt dříve, než jeho RET poklesne pod určitou mez. Objem RET, který připouštíme ztratit, nazvěme Optimal Forgetting Index (OFI). Jestliže znám závislost RET na čase, mohu z daného OFI vypočítat, kdy potřebuji Fakt příště opakovat. To je základní nápad pro zobecnění jednoduché rady „opakuj po 1, 2, 4... dnech“. Pojďme tedy navrhnout nějaké výpočty.

Pokud odpověď nenaleznete na stránce často kladené dotazy, vaše náměty, připomínky a problémy nám napište.