Trénování výslovnosti

Trénování výslovnosti

Nezbytným prvkem výuky cizího jazyka je nácvik správné výslovnosti. Každý jazykový kurz obsahuje mnoho hodin zvukových nahrávek, namluvených rodilými mluvčími. Tyto nahrávky jsou rozděleny na tisíce krátkých úseků, odpovídajících větám nebo slovům. Pro každou takovou větu nebo slovo můžete trénovat její výslovnost. Trénovanou větu nahrajte pomocí mikrofonu do počítače. Sluchovým nebo vizuálním způsobem pak porovnáváte vaši výslovnost s výslovností originální nahrávky od rodilého mluvčího.

Součástí většiny produktů je možnost zobrazení hlasových křivek. Hlasové křivky slouží ke kvalitnějšímu nácviku přízvuku a intonace vět. Přinášejí možnost vizuálního srovnání – vidíte, jestli vyslovujete se stejnou intonací a důrazem na slova a slabiky jako rodilí mluvčí. Můžete si zobrazit podrobnou hlasovou křivku anebo jednodušší intonační křivku.

Pokud odpověď nenaleznete na stránce často kladené dotazy, vaše náměty, připomínky a problémy nám napište.