Denní plán

Dosavadní úvahy si kladly za cíl doporučit žákovi, který den by si měl Fakt příště zopakovat. Uvažujme chvíli ještě o tom, jak organizovat opakování Faktů v rámci jednoho dne.

Opakování obtížných Faktů

Model, který jsme navrhli pro popis učení a zapomínání, vychází z předpokladu, že po opakování si Fakt dokonale pamatujeme. V zavedené terminologii řekneme, že Retrievability narostla na 100%. Pokud žák od minulého zkoušení Fakt úplně zapomněl, nedá se tomuto předpokladu tak úplně věřit. Proto by si měl Fakt ve stejný den ještě připomenout, dokud nedosáhne dobrého hodnocení.

Implicitní hranice pro dobré hodnocení je alespoň 3 body na škále 0-4.

Tři zdroje

Ke zkoušení se v daný den předkládají Fakty ze tří zdrojů:

  • Nové Fakty. Ty, se kterými se žák setkává poprvé.
  • Fakty k opakování. Ty, kterým vypršel doporučený limit od posledního opakování.
  • Zapomenuté Fakty. Ty, za které žák dostal dnes špatné hodnocení, a měl by si je tedy ještě připomenout.

Denní limit

Některým méně pilným žákům se stává, že po počátečním nadšení se dostaví útlum aktivity. Poleví v učení a fronta Faktů k opakování naroste tak, že není v lidských silách ji za jeden den projít. Takový stav není zrovna motivující. Žák potřebuje, aby ho na konci denního úsilí program pochválil, že denní plán výuky splnil. Proto má denní plán stanovené limity pro nové Fakty (10) a pro Fakty k opakování (100). Limity si může žák upravit.

Míchací algoritmus

Úkolem programu je brát Fakty ze tří vstupních front a vhodně je míchat, aby žák přirozeně prošel denním plánem, aby čerpal přibližně stejnoměrně ze všech tří zdrojů a aby se mu stejný Fakt pokud možno nepředkládal těsně po sobě. Metoda RE-WISE to dělá tak, že si opakovaně sestaví aktuální skupinu 10 Faktů. Ze vstupních front čerpá v poměru jejich délky. Deset Faktů ještě náhodně promíchá. Zapomenuté Fakty, u kterých žák nedosáhl dobrého hodnocení, klade na konec třetí fronty. Po zpracování deseti Faktů se celý cyklus opakuje až do vyčerpání denního plánu.

Žák si může jednotlivé fronty vypínat a zapínat.

Tím končí popis chování metody RE-WISE v rámci jednoho dne zkoušení. Řekněme si krátce ještě jednou, k čemu jsme v článku o principech metody RE-WISE došli: Shrnutí.

Pokud odpověď nenaleznete na stránce často kladené dotazy, vaše náměty, připomínky a problémy nám napište.