Gramatika

Součástí každého kurzu je i gramatika, obsahující ucelené gramatické výklady a přehledy odpovídající dané úrovni pokročilosti.

Úzké provázání s výukou

Gramatické výklady jsou provázané se cvičeními, která daný gramatický jev procvičují. U cvičení tedy naleznete odkazy na ty stránky gramatiky, které se daného cvičení týkají.

Gramatika v titulech pro děti

U produktů určených dětem je gramatika samozřejmě dělaná zábavnou formou tak, aby ji co nejlépe porozuměly.

Pokud odpověď nenaleznete na stránce často kladené dotazy, vaše náměty, připomínky a problémy nám napište.